100% Chef

Vortex låg, 1 stk. / Vortex Lid 1 pcs.

460,00 kr
 • Vortex låg, 1 stk. / Vortex Lid 1 pcs.
Vortex låg, 1 stk. / Vortex Lid 1 pcs. Vortex låg, 1 stk. / Vortex Lid 1 pcs.

100% Chef

Vortex låg, 1 stk. / Vortex Lid 1 pcs.

460,00 kr
 • Vortex låg

  Hvis du ikke har nogen vakuum forsegler til rådighed, giver dette tilbehør dig mulighed for at producere lige så luftfrie blandinger uden behov for yderligere udstyr. Placer det nye Vortex-låg på din originale Vortex-beholder. Takket være vakuumniveauindikatoren justerer du processen afhængigt af produktet og det ønskede tryk.

  Vortex Lid  

  If you have no vacuum sealer available, this accessory will allow you to prepare equally air-free mixtures with no need for any additional equipment. Place the new Vortex Lid onto your original Vortex container. Thanks to vacuum level indicator, you adjust the process depending on the product and the required pressure.

   

  Ref. 20/0008

  Units per box: 1