Handelsbetingelser for www.YesChef.dk

Handelsbetingelser

www.YesChef.dk

§ 1 Omfang
Nærværende kontantkøbsbetingelser er gældende for køb af de på forsiden angivne produkter (herefter produkter). Betingelserne kan kun ændres ved skriftlig aftale mellem Yeschef.dk og køber, medmindre andet følger nedenfor.

§ 2 Aftaleindgåelser
Køber skal ved hvert køb acceptere kontantkøbsbetingelserne. Køber opfordres til at læse betingelserne grundigt igennem og gøre sig bekendt med de forpligtelser og rettigheder, som betingelserne giver. Køber får en kopi af betingelser sammen med en bekræftelse af bestillingen pr. e-mail.
På www.Yeschef.dk kan kontantkøbsaftaler med børn og unge under 18 år kun indgås af forældre eller andre, der lovligt kan handle på vegne af barnet eller den unge.
Yeschef.dk forbeholder sig ret til at annullere købers ordre som følge af trykfejl, tekniske problemer, leveringssvigt og lignende situationer.
Yeschef.dk tager forbehold for tastefejl, prisfejl, moms- og afgiftsændringer, udsolgte / udgåede varer og leveringssvigt fra vores leverandører.

§ 3 Ejendomsret
Køber besidder fra leveringsdagen ejendomsretten til produkterne, herunder alle tilbehørsdele m.v., der måtte tilføjes eller erstatte dele af produkterne under kontantkøbsaftalens løbetid.
Køber er berettiget til at råde retligt over produkterne, tilbehør m.v. fra leveringsdagen.
Yeschef.dk har ikke taget ejendomsforbehold i produkterne.

§ 4 Betalingsbetingelser og gebyrer
Betaling for bestilte varer kan ske online ved brug af Dankort, Visa-Dankort, Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Debit og Eurocard. Ved betaling med VISA og MasterCard kan der tillægges et betalingskortgebyr svarende til 1,25% af købsbeløbet, dog min. 0,88 DKK i 2017.  
Inden køber vælger at godkende ordren, bliver gebyret oplyst.
Betaling via kreditkort er underlagt kortudsteders betingelser for anvendelse. Når køber bestiller med kreditkort ”reserveres” beløbet på købers konto. Når leverandøren efterfølgende har afsendt de bestilte produkter, udsteder Yeschef.dk et betalingskrav til kortudsteder. Det betyder, at køber ikke kan disponere over det reserverede beløb, efter bestillingen er godkendt. Det reserverede beløb hæves dog først på kontoen, når kortudsteder modtager betalingskravet fra betalingsmodtageren.
Betalingen for produkterne sker i forbindelse med afsendelse fra leverandøren. Beløbet hæves først på købers kort, når varerne sendes fra leverandøren. Der kan aldrig trækkes et større beløb end det, køber har godkendt ved købet.

§ 5 Levering og risiko
Levering sker til adressen angivet i kontantkøbsaftalen. Som udgangspunkt sender Yeschef.dk varerne samme dag, hvis ordren er afgivet inden for normal arbejdstid inden kl. 15:00. Dog kan enkelte varer have længere leveringstid, hvilket vil være anført på varen eller vi vil oplyse dette til dig. Bestilte varer sendes om muligt samlet. Yeschef.dk tager forbehold for udsolgte varer.
Yeschef.dk estimerer normalt en leveringstid på på 6 hverdage.
varen leveres med Post Danmark, vi leverer i hele Danmark, med undtagelse af Grønland og Færøerne.
Ved levering af produkter skal køber straks undersøge disse og ved fejl eller mangler reklamere til Yeschef.dk umiddelbar efter.

§ 6 Købers ansvar
Udover købers betalingsforpligtelser har køber følgende ansvar:
A. Underretning
Køber skal meddele Yeschef.dk om eventuelle mangler ved produkter umiddelbart efter manglerne er/burde være opdaget af køber.
B. Betaling af omkostninger
Køber skal afholde omkostningerne til transport af produkter til Yeschef.dk

§ 7 Sælgers ansvar

Yeschef.dk er ikke forpligtet til at håndtere produkter, herunder yde service, udbedring, reparation eller afhentning.
A. Udbedring
Udbedring af forhold, som skyldes købers behandling, herunder fx skødesløshed eller fejlagtig behandling, hærværk eller naturskade, er ikke omfattet af Yeschef.dk´ forpligtelse til udbedring.
B. Følgeskader
Yeschef.dk kan på ingen måde holdes ansvarlig for eventuelle følgeskader, der er en følge af at produkter, tilbehørsdele m.v. ikke fungerer som forudsat - evt. på grund af fejlagtig behandling.

§ 8 Fortrydelsesret

A. Fortrydelsesret
Køber har ret til at træde tilbage fra denne aftale uden begrundelse inden for 14 dage.
Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor køber eller en af køber angiven tredjemand, får varerne i fysisk besiddelse.

For at udøve fortrydelsesretten skal køber meddele Yeschef.dk sin beslutning om at fortryde denne aftale i en utvetydig erklæring (f.eks. ved brev eller e-mail). 

Køber har også mulighed for at udfylde og indsende fortrydelsesformularen til Yeschef.dk’ Hvis køber anvender denne mulighed, kvitterer Yeschef.dk omgående på et varigt medium (f.eks. pr. e-mail) for modtagelse af en sådan meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten.

Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis køber sender sin meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

B. Følge af fortrydelse
Hvis køber udøver sin fortrydelsesret i denne aftale, refunderer Yeschef.dk betaling modtaget fra køber uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor Yeschef.dk har modtaget meddelelse om købers beslutning om at fortryde denne aftale. 

Yeschef.dk gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som køber benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre køber udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges køber ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

Køber skal returnere varerne uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor køber har informeret Yeschef.dk om udøvelsen af aftalens fortrydelsesret. Fristen er overholdt, hvis køber returnerer varerne inden udløbet af de 14 dage.

Yeschef.dk kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil Yeschef.dk har modtaget varerne retur.

Køber skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varerne.

Køber hæfter for eventuel forringelse af varernes værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde, de fungerer på.

Du kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af varen uden samtidig at give os tydelig
meddelelse om dette

Du hæfter for en eventuel forringelse af varens værdi, herunder som følge af anden håndtering af varen, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Du kan altså prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede varen i en butik, men hvis varen er prøvet ud over dette, betragter vi varen som brugt, hvilket betyder, at du kun får en del eller intet af købesummen retur, afhængigt af varens handelsværdi.

Varen bedes returneret i original emballage. Manglende eller beskadiget original emballage medfører oftest en forringelse af varens handelsværdi, som vi forbeholder os retten til at fratrække i tilbagebetalingen til dig.

 
§ 9 Persondatapolitik og videregivelse af personoplysninger
Yeschef.dk behandler oplysninger om køber med det formål at tilbyde produkter indenfor køkken og tilbehør. Behandlingen består af kundeadministration og markedsføring.
Første gang der købes en vare på www.Yeschef.dk, bliver køber registreret som kunde. De personlige oplysninger der registreres er: Navn, adresse, telefonnummer og e-mail. Yeschef.dk registrerer desuden alternativ leveringsadresse, hvis køber indtaster en sådan i forbindelse med købet.
Oplysningerne opbevares minimum fem år, idet bogføringsloven stiller krav herom.
Den dataansvarlige er:

www.Yeschef.dk
Bliver Yeschef.dk opmærksom på, at oplysninger om køber er forkerte eller vildledende, er Yeschef.dk berettiget til at rette eller slette oplysningerne således, at behandlingen kan ske på et korrekt grundlag.
Det er frivilligt, om køber vil give Yeschef.dk de ønskede oplysninger, men Yeschef.dk er i så fald berettiget til at afvise betjening af køber.
Køber kan til enhver tid få udskrift af de hos Yeschef.dk registrerede persondataoplysninger på køber.
Køber kan klage over Yeschef.dk´ behandling af oplysninger om køber til Yeschef.dk og til Datatilsynet.

§ 10 Markedsføring

Køber modtager nyhedsbreve, når køber har afkrydset feltet "ja tak" under et køb på vej mod kassen eller udfyldt en tilmeldingsformular. Nyhedsbrevet indeholder nyheder, inspiration og gode tilbud. Det udsendes via mail. Køber kan til enhver tid afmelde sig nyhedsbrevet.
I begge ovennævnte situationer kan køber frabede sig at modtage flere henvendelser via ”Min konto” på www.Yeschef.dk via linket i mailen eller ved at kontakte Yeschef.dk.

I er velkommen til at skive en mail på salg@Yeschef.dk hvis i har spørgsmål om dette

§ 11 Klageadgang
Køber har mulighed for at få behandlet en klage (ved skriftlig henvendelse) 
Køber har også mulighed for at klage til Forbrugerklagenævnet eller Forbrugerombudsmanden. Se mere på www.forbrug.dk
Forbrugerombudsmanden fører tilsyn med Yeschef.dk virksomhed, som hovedsageligt består af salg af produkter.

§ 12 Reklamationsret
Der gives 2 års reklamationsret i henhold til købeloven. Vores reklamationsret gælder for fejl i materiale og/eller fabrikation.

Reklamationen gælder ikke fejl eller skader begået ved forkert betjening af produktet / ydelsen.

Det betyder, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Det er et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.

Du skal reklamere snarest muligt og altid inden for rimelig tid efter, at du er blevet opmærksom på fejlen eller manglen. Hvis du reklamerer inden for 1 måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig.

Yeschef vil dække returneringsomkostninger i et rimeligt omfang.

Ved returnering
Rettes henvendelse til og reklamationer sendes til:

Yeschef

Hvidsværmervej 154

2610 RødovreRetsforholdet afgøres efter dansk ret.