100% Chef

Professional Røgpistol Til Røgsmuld

1.899,00 kr
 • Røgpistol Til Røgsmuld
Røgpistol Til Røgsmuld Røgpistol Til Røgsmuld Røgpistol Til Røgsmuld Røgpistol Til Røgsmuld Professional Røgpistol Til Røgsmuld https://www.youtube.com/embed/3nozPbkJBX8

100% Chef

Professional Røgpistol Til Røgsmuld

1.899,00 kr
 • Super Aladin Røgpistol fra 100%chef

  er den unikke manuelle metallisk røgpistol  der er modstandsdygtig overfor daglig eller semi-industriel brug. Dens aluminium propel sikrer en total varmebestandighed. I modsætning til andre røgpistoler har Super Aladin © en stor brændstoftank, der giver dig mulighed for at brænde andre komponenter end savsmuld, som små splinter eller fine hårdttræspåner osv. Det nye Super Aladin © motor design undgår indgangen af ​​olier og harpikser i motor øger styrken og holdbarheden af ​​det. Dens fod eller aftagelig base sammen med dens vægt giver større stabilitet til udstyret, der undgår ulykker og spild af savsmuld eller aske på arbejdsfladen. Den nye monoblok-switch er placeret på kroppen, langt fra varme og beskyttet mod utilsigtet slag eller nedbrud. En lille deponering bevarer harpikserne og tars som følge af træforbrændingen for at undgå indtrængen på motoren. Ved langvarig brug anbefaler vi at kombinere din ryger med Aladin Station.
  Dens patenterede dobbeltkammersystem er også blevet forbedret og udvidet for at øge aromaen i dets indre kammer, hvilket giver en ekstra røgaroma uden forbrænding, der indeholder mere naturlige og rene aromaer. Du kan udvide de kreative applikationer til at ryge. På grund af at være metallisk, er det meget nemt at rengøre.
  Vores røgrør har forbindelse til at forbinde røgrøret til kammeret eller kan være direkte knyttet til Aladin-røgbowle eller Aladin CD , du får koldere røg og mere aromatiske og stabile over tid. Vi anbefaler på det kraftigste at bruge vores bøg- eller egs savsmuld eller vores nye originale Jack Daniels. Du kan nemt tilpasse aromaen med æteriske olier, urter eller aromaer.

   

  SuperAladin Professional Smoker 

  Super Aladin© is the unique manual metallic smoker, resistant to daily or semi -industrial use. Its aluminium propeller ensures a total heat resistance. Unlike other smokers, Super Aladin© has a large combustion tank that will allow you to burn other components than sawdust, like small splinters or fine hardwood chips, etc. The new Super Aladin© engine design, avoids the entrance of oils and resins into the engine increasing the strength and durability of it. Its foot or detachable base along with its weight, provides a greater stability to the equipment avoiding accidents and the spilling of sawdust or ashes on the work surface. The new monobloc switch is located on the body, far from heat and protected from accidental blows or crashes. A small deposit retains the resins and tars resulting from the wood combustion to avoid the entry on the engine. For prolonged use, we recommend to combine your smoker with Aladin Station.
  Its patented dual-chamber system has also been improved and expanded to increase the aromatics capacity of its inner chamber, giving an extra smoke aroma without combustion, incorporating more natural and pure aromas. You can broaden the creative applications for the art of smoking. Due to the fact of being metallic, it is very easy to clean.
  Our smoking pipe has the connection to connect the smoking tube to the chamber or can be directly attached to Aladin or Aladin CD bells, you will get colder smoke and more aromatic and stable over time. We strongly recommend to use our beech or oak sawdust, or our new original Jack Daniels. Easily personalize the aroma with essential oils, herbs or flavourings.

  Ref. 10/0003

  Dimensions: 27 x 10 x 9 cm

  Units per box: 1