100% Chef

Coolbar - Dry Ice Black

1.769,00 kr
 • CO2 tøris kondensator, sort
CO2 tøris kondensator, sort CO2 tøris kondensator, sort CO2 tøris kondensator, sort https://www.youtube.com/embed/0csVgJVH9pE

100% Chef

Coolbar - Dry Ice Black

1.769,00 kr
 • CO2 tøris kondensator, sort,

  Ikke længere opbevaring af tøris i din fryser. Du kan nu lave dine egne meget kompakte tøris tabletter på 30 gram på bare 1 minut. Med trykreduktionsfilter og minimalt gastab er dette en yderst effektiv enhed, som giver dig mulighed for at producere tøris efter behov. CO2 Dry Ice Black er helt sikkert og harmløst. Den kan bruges i cocktailbarer, buffeter, maddisplayer osv. Denne nye model er kompatibel med alle vores formningsformer til CO2: Dry Ice Poker Molding Kit Ref. 120/0044; Ice Cube Mold Ref. 120/0045; Pellet Mold Ref. 120/0046. 

  Kompatibel med alle CO2-flasker med dryppetud. Lav din egen tøris, når du har brug for det, og turde skabe spektakulære præsentationer, der er helt sikre for dine kunder. Kassen indeholder brugervejledning, som vil guide dig gennem dine første forsøg. Vi anbefaler ikke at bruge CO2-flasker til fadøl, da de mangler det uundværlige dykrør, der er nødvendigt til fremstilling af tøris. Lær mere om tøris og dets anvendelser. 

  Hvad er tøris? Tør is er den faste tilstand af CO2 eller kuldioxid. Det opnås ved at reducere trykket og temperaturen af flydende CO2 på en kontrolleret måde. Dette omdanner CO2 til ren, hvid CO2 sne. Denne sne kan bruges som den er, eller den kan være meget komprimeret for at danne tabletter eller piller med forskellige diametre. 

  Tørisen bliver brugt i fødevareindustrien til køling og transport af fødevarer, som skal holdes tørre og ved lave temperaturer. I avantgarde-køkken bruges tøris ofte til at tilføre visuelle effekter og smagsfulde dampe, samt til fremstilling af røgfyldte kulsyreholdige drikkevarer, boblende reaktioner, overraskende buffetvisninger osv. Øjeblikkelig produktion af tøris er let, sikker og kræver ikke kompliceret maskineri. Du kan bruge det uden risiko for dig selv eller dine kunder. Det er uden smag og duftløst. 

  Denne enhed må kun tilsluttes flasker, der er certificeret til opbevaring af flydende CO2. Sådanne flasker kan lejes fra virksomheder specialiseret i fødevare gasser, som kan give dig en bekvem og skræddersyet service.

  CO2 - Dry Ice Condenser Black

   

  No more storing dry ice in your freezer. You can now make your own highly compact dry ice tablets of 30 grams in just 1 minute. With pressure reduction filter and minimum gas loss this is a  highly efficient device, which allows you to produce dry ice on demand. CO2 Dry Ice Black is completely safe and harmless. It can be used in cocktail bars, buffets, food displays, etc. This new model is compatible with all our shaping moulds for CO2: Dry Ice Poker Moulding Kit Ref. 120/0044 ; Ice Cube Mould Ref. 120/0045 ; Pellet Mould Ref. 120/0046. 


  Compatible with all CO2 bottles with dip tube. Make your own dry ice whenever you need it and dare to create spectacular presentations that are completely safe for your clients. The box includes user’s manual that will guide you through your first trials. We recommend not using CO2 bottles for draught beer, as they lack the indispensable dip tube, necessary for producing dry ice. Learn more about dry ice and its uses.

  What is dry ice? Dry ice is the solid state of CO2 or carbon dioxide. It is obtained by reducing the pressure and the temperature of liquid CO2 in a controlled manner. This transforms CO2 into pure, white CO2 snow. This snow can be used as it is, or it can be highly compressed, to form tablets or pellets of different diameters.

  The dry ice is being used in food industry for cooling and transporting foods that must be kept dry and in low temperatures. In avant-garde cuisine, dry ice is often used to add visual effects and flavored vapors, as well as for producing smoky carbonated drinks, bubbly reactions, surprising buffet displays, etc. Instant production of dry ice is easy, safe and does not require complicated machinery. You can use it with nor risk for yourself or your clients. It is tasteless and scentless.

  This device should only be connected to bottles that are certified for storing liquid CO2. Such bottles can be rented from companies specialized in alimentary gases, which can provide you with convenient and tailored service.

  Ref. 120/1015

  Dimensions: 5 x 5 x 20 cm

  Units per box: 1

  Options:
      • European connection