100% Chef

Noon Force 2250W 230V

7.510,00 kr
  • Noon Force 2250W 230V
Noon Force 2250W 230V Noon Force 2250W 230V Noon Force 2250W 230V https://www.youtube.com/embed/Wd_SWKdTCH0

100% Chef

Noon Force 2250W 230V

7.510,00 kr

Beskrivelse

Sous Vide

Denne model af nedsænkning cirkulator er kompakt, men fuld af funktioner. Polycarbonat chassis, modstandsdygtigt over for det dagligekrav til arbejde i et travlt køkken. Alle komponenter er beskyttet af chassiset og forhindrer poser i at komme i direkte kontakt med elementerne. 

1. Noon tillader total kontrol af tid og temperatur. der sikrer perfekt hygiejne af produktet, indtil det serveres.

2 Et kontinuerligt tilberedningssystem og en timer, der viser den bortfaldne tid.

3 Med sine 29 madlavningsprogrammer kan du tilpasse temperatur og tid til hvert trin. Det indeholder 13 indbyggede programmer klar til brug fra starten, 

4 Begræns ikke dig selv. Absolut præcision, hastighed og effektivitet takket være en høj produktionsydelse. Dens dobbelte pumpe og dens 1800 / 1400W effekt sikrer perfekt madlavning selv i termisk tilstandvandbad op til 40 lt. For Noon Force, som strømmen er 2250W, er det termiske bad vand op til 60lt.

5 Tilpasning til enhver gastronomisk beholder med en minimumsdybde på 15 cm. Om nødvendigt tilpasses den også til gryder og pander af større størrelse.

6 Takket være cirkulationspumpens dobbelte udgang kan du tilføje en adapter og silikonekontakt til et af jetsne, der sikrer termisk stabilitet af hele vandbadets indhold.

7 Dens to fans forhindrer opbygning af fugt inde i komponenterne, der tager sig af alle elektroniske elementer.

8 Ny niveau af detektoren for vandkondensoriveau forhindrer beskadigelse af enheden under tilberedningen, hvilket automatisk stopper enheden, hvis der er for stor fordampning.

9 Noon er kompatibel med ekstern termometer probe kalibrering. Kontroller nøjagtigheden af ​​din madlavning til enhver tid og i enhver arbejdstilstand.

10 Nem vedligeholdelse: reparér, rengør eller fjern alle eksterne komponenter .

Ref. 80/1058

16 x 12 x 31.4cm
2kg. 54L

Units in box: 1

Noon Force Immersion Circulator

This model of immersion circulator is compact but full of features. The polycarbonate chassis, resistant to the daily
demands of work in a busy kitchen. All components are protected by the chassis, preventing bags from
coming into direct contact with the elements.
1 The Noon allows the total control of time and temperature. Once the time has elapsed Noon
will stop cooking assuring perfect hygiene of theproduct until its serving.
2 A continuous cooking system and a timer that will show the lapsed time.
3 Its 29 cooking programs allow you to customize temperature and time for each stage. It includes 13 built-in programs ready to use from the start, thus
facilitating the most common tasks.
4 Do not limit yourself. Absolute precision, speed and efficiency thanks to a high production performance. Its double pump and its 1800/1400W power ensures perfect cooking even in thermal
water bath up to 40 lt. For Noon Force, as the power is 2250W, the thermal bath water is up to 60lt.
5 Adaptable to any gastronomic container with a minimum depth of 15 cm. If needed, it also adapts to pots and pans of larger size.
6 Thanks to the double output of the circulation pump you can add an adapter and silicone connector to one of the jets ensuring the thermal stability of the entire content of the water bath.
7 Its two fans prevent build-up of moisture inside the components taking care of all the electronic elements.
8 New water electron probe level detector prevents damage to the device during cooking, automatically stopping the device if there is excessive evaporation.
9 Noon is compatible with external thermometer probe calibration. Check the accuracy of your cooking at any time and in any working condition.
10 Easy maintenance: repair, clean or remove all external components... no husstle!
11 Noon is equiped with thermal baths with lid accessories facilitating cooking and service.

16 x 12 x 31.4cm
2kg. 54L

Ref. 80/1058
Units in box: 1